WHITE POWER REPORT | NOVEMBER 1976 (VOL. 1 – NO. 2)